Personline

Aplikace pro profesionální, spolehlivé a jednoduché testování zaměstnanců

Personline je intuitivní aplikace s testy Pracovní potenciál a Angličtina, díky kterým snadno vyberete ty nejvhodnější uchazeče ve výběrových řízeních. Výsledky uchazečů vidíte okamžitě a přehledně.

Personline si můžete vyzkoušet hned teď. Zaregistrujte se a získáte zcela zdarma 5 testování.

Vyzkoušet zdarma
HP Personline
Kvalitní testy

Kvalitní testy

S vývojem testů máme více než 20 let zkušeností. Pracujeme s metodu IRT (Item Response Theory). Každý test je jiný, a přesto jsou všechny srovnatelné. Naše testy se kombinují ze stovek otázek a jednotlivými úlohami prošly tisíce lidí.

Více o testech
Automatické výsledky

Automatické výsledky

Výsledky uchazeče vidíte ihned po ukončení testování v aplikaci, nebo si je můžete snadno vytisknout. V rámci testu Pracovního potenciálu pracujeme s percentilem, v testu Angličtiny pak s úrovní A0–C1.

Více o výsledcích
Snadné používání

Snadné používání

Personline je velmi intuitivní. Čeká vás jednoduchá registrace, vytvoření skupiny pro obsazovanou pozici a založení uchazečů. Pak už jen přiřadíte test a odešlete automatickou pozvánku. Po vyplnění testu vidíte okamžitě výsledky.

Více o aplikaci

Personline testy

Vyberte si test a otestujte uchazeče kdykoliv v průběhu výběrového řízení

Test Pracovního potenciálu

Test ověřuje univerzální pracovní předpoklady: schopnost uchazečů rychle nacházet správná řešení a volit efektivní strategie při řešení problémů. Identifikuje a měří potenciál uchazeče k rychlému a efektivnímu učení se, rozvoji a adaptaci.

Více o testu

Test Angličtiny

Test ověřuje jazykovou úroveň ve čtení a poslechu: znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Uchazeče zařazuje do úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0–C1).

Více o testu

Reference

Co o Personlinu říkají naši zákazníci

Pražská plynárenská, a.s.

„Personline jsme využívali a využíváme stále při náboru zaměstnanců v rámci prvního kola výběrového řízení. Zjistili jsme, že výsledky získané testováním Personline velkou měrou odpovídají poznatkům z ústního pohovoru, proto nyní zveme ke 2. kolu – ústnímu pohovoru jen uchazeče s adekvátním výsledkem.“

Glazura s.r.o.

„Produkt využíváme pouze při náborech nových zaměstnanců. Za přednosti považuji dobré jméno poskytovatele této služby, vědomí naprosté profesionality testů. Oceňujeme ukazatel "Percentil", díky kterému víme, jak se testovaný umístil v rámci všech ostatních testovaných osob.“

SIPRAL, a.s.

„Personline využíváme jak v rámci interních výběrových řízení, tak při zvažování kariérního postupu. Postupně jsme si vytvořili referenční skupiny k jednotlivým typům pozic a s těmito údaji pracujeme při výběru uchazečů.“

Formata v.o.s.

„V rámci výběrového řízení jsme použili testy Personline. Administrace jednotlivých uživatelů a samotných testů byla bezproblémová. Samotné rozhraní je velmi intuitivní a přehledné. Jako největší plus vidím časovou úsporu, kdy jsme na samotné pohovory mohli pozvat pouze kandidáty, kteří více vyhovovali našim představám. S aplikací jsme byli velmi spokojeni a můžeme ji vřele doporučit.“

Modelový příklad použití Personline

S Personline ušetříte v průměru 26 hodin času při standardním výběrovém řízení

Modelový příklad