Výsledky

Objektivní, rychlé a spolehlivé porovnání uchazečů.

  • Testy se kombinují ze stovek otázek, jednotlivými úlohami prošly tisíce lidí.
  • Metoda IRT zajišťuje naprostou srovnatelnost uchazečů navzájem.
  • Výsledky uchazeče vidíte ihned po ukončení testování v aplikaci, nebo si je můžete snadno vytisknout.
  • Výsledkem testu pracovního potenciálu je percentil, který říká, kolik procent všech ostatních uchazečů testovaný předstihl.
  • Výsledkem testu angličtiny je úroveň uchazeče dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0–C1).

Jak vypadají výsledky

Výsledek testu Pracovní potenciál je číslo 0-100 (tzv. percentil), které říká, kolik procent ostatních uchazečů testovaný předstihl. Tento výsledek se v čase nemění. Pro stanovení percentilu používáme rozsáhlou databázi stovek uchazečů. Získáte jak srovnání v rámci vaší skupiny uchazečů, tak vůči stovkám dalších lidí. Zároveň se můžete podívat na rozbor odpovědí uchazeče v jednotlivých částech testu.

Výsledek testu Angličtina stanovuje úroveň uchazeče podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0 - C1).