V rámci systému Personline nabízíme

Není test jako test. Náhodné vlivy, nevhodné otázky, příliš vysoká nebo nízká obtížnost a řada dalších příčin je důvodem, proč na českém trhu existuje jen několik poskytovatelů, jejichž testy splňují kritéria oboru educational measurement.

Máme dlouholeté zkušenosti ve vývoji a aplikaci evaluačních nástrojů vzdělávání, naše testy jsou validní a vysoce reliabilní (reliabilita vyšší než 0,8), a proto jsou velmi vhodným a spolehlivým doplňkem vašeho výběrového řízení.


Test pracovního potenciálu


 • testuje univerzální předpoklady: ověřuje schopnost uchazečů rychle nacházet správná řešení, schopnost volby efektivní strategie při řešení problémů. Obecně identifikuje a měří potenciál uchazeče k rychlému a efektivnímu učení se, rozvoji a adaptaci
 • je daleko širší a univerzálnější než inteligenční testy
 • měří schopnosti (kognitivní faktory), ne charakterové vlastnosti
 • vychází z více než 20 let zkušeností, během nichž jsme zdokonalovali použité metody i systémy vyhodnocení
 • používá metodu IRT (Item Response Theory) – každý test je jiný, a přesto jsou všechny srovnatelné. V praxi to znamená, že když dva různí lidé dostanou dva různé testy, je možné je mezi sebou srovnat a výsledek je objektivní. Testy se kombinují z tisíce otázek.
Parametry testu

Co v testu najdete?Výsledek testu je srovnáním uchazečů s ostatními


Výsledek testu je číslo 0-100 (tzv. percentil), které říká, kolik procent všech ostatních uchazečů testovaný předstihl, tento výsledek se v čase nemění. Pro stanovení percentilu používáme rozsáhlou databázi tisíců uchazečů, získáte tak nejen srovnání v rámci vaší skupiny uchazečů, ale i vůči tisícům dalších lidí.


Náhled skupiny testovaných uchazečů

Náhled konkrétního výsledku jednoho uchazeče


Modelový příklad

Po prescreeningu nám zbylo 20 uchazečů, ušetříme cca 20 hodin práce a zkvalitníme výběr uchazečů.

Klasický model

 • Všech 20 uchazečů si pozveme na osobní pohovor, což zabere 15 hodin
 • V případě, že jsou u pohovoru vždy 2 osoby z firmy, znamená to 30 hodin práce

Model s Personline

 • Všech 20 uchazečů testujeme testem pracovního potenciálu (2 hodiny)
 • Nejlepších 5 pozveme na pohovor (4 hodiny x 2 osoby)
 • Celkem 10 hodin práce

Test angličtiny/němčiny


Test je vhodný pro všechny věkové skupiny a jazykové úrovně. Vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumá znalosti každého testovaného individuálně.

 • zjišťuje jazykovou úroveň ve čtení a v poslechu (znalost gramatiky, slovní zásoby, orientace v základních konverzačních situacích)
 • určí úroveň uchazeče dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A0 - C1)
 • je adaptivní, to znamená, že přizpůsobí otázky úrovni odpovědí uchazeče
 • ukončí testování ve chvíli, kdy je úroveň uchazeče přesně určena (cca 40 až 50 úloh)

Test silných stránek


Silné stránky jsou jedinečné vlastnosti člověka, které denně využíváme. Každý člověk je obdařen jinou kombinací silných stránek, jež mu pomáhá v jeho profesním i osobním životě. Na rozdíl od naučených dovedností (tedy něčeho, co se v průběhu života dobrovolně či nedobrovolně učíme) využíváme naše silné stránky zcela přirozeně. Pokud budete znát silné stránky svých uchazečů, budete schopni lépe predikovat, zda se uchazeč na požadovanou pozici hodí.

 • identifikuje silné stránky uchazeče
 • poskytuje informace vhodné pro lepší odhad toho, zda se daný uchazeč na obsazovanou pozici hodí
 • vybírá z 27 možných silných stránek, jako jsou například cílevědomost, strategičnost, flexibilita či optimismus, tu kombinaci, která nejlépe vystihuje uchazečovu osobnost
 • k testu pracovního potenciálu ho získáváte zcela ZDARMA

Výhodou systému Personline je jeho objektivita (schopnosti jsou posuzovány pomocí objektivně skórovaných normovaných testů), operativnost (testy lze kandidátům zadávat z jakéhokoli počítače, který má připojení k internetu – test tak může uchazeč vyplnit i z domova), snadné využití (okamžitý výsledek, který nepotřebuje interpretaci specialistů) a efektivita (systém napomáhá zkrácení a zkvalitnění výběrového procesu).