Reference

Pražská plynárenská, a.s.

„Personline jsme využívali a využíváme stále při náboru zaměstnanců v rámci prvního kola výběrového řízení. Uchazeči byli v rámci pilotní fáze pozváni k ústnímu pohovoru nehledě na výsledky v testování, abychom si ověřili vypovídací hodnotu testů. Zjistili jsme, že výsledky získané testováním Personline velkou měrou odpovídají poznatkům z ústního pohovoru, proto nyní zveme ke 2. kolu – ústnímu pohovoru jen uchazeče s adekvátním výsledkem.“

Logo firmy - specialistka lidských zdrojů

Glazura s.r.o.

„Produkt využíváme pouze při náborech nových zaměstnanců. Testování stávajících zaměstnanců zatím neplánujeme. Ale vidím v této oblasti velký potenciál – Personline by mohl být elektronickým assessment centrem, které bychom mohli využívat pro všechny zaměstnance naší společnosti. Za přednosti považuji dobré jméno poskytovatele této služby, vědomí naprosté profesionality testů. Oceňujeme ukazatel "Percentil", díky kterému víme, jak se testovaný umístil v rámci všech ostatních testovaných osob.“

- HR manažer Logo firmy

SIPRAL, a.s.

„Personline využíváme jak v rámci interních výběrových řízení, tak při zvažování kariérního postupu. Otestování stávajících zaměstnanců bylo pro nás jedním z faktorů při rozhodování, zda Personline budeme v náborovém procesu vůbec využívat. Postupně jsme si vytvořili referenční skupiny k jednotlivým typům pozic a s těmito údaji pracujeme při výběru uchazečů.“

- ředitelka pro lidské zdroje Logo firmy

Formata v.o.s.

„V rámci výběrového řízení jsme použili srovnávácí testy firmy Scio – systém Personline. Vzhledem k množství uchazečů, kteří odpověděli na náš inzerát, jsme zvolili on-line testování z webového rozhraní. Každý uchazeč si testy vyplnil ještě před samotným pohovorem. Administrace jednotlivých uživatelů a samotných testů (také přes webové rozhraní) byla bezproblémová. Samotné rozhraní je velmi intuitivní a přehledné. Jako největší plus vidím časovou úsporu, kdy jsme na samotné pohovory mohli pozvat pouze kandidáty, kteří více vyhovovali našim představám. S aplikací jsme byli velmi spokojeni a můžeme ji vřele doporučit.“

Logo firmy